top of page

Güncel Haberler ve Makaleler

Justice
Law
Business Meeting

Boşta Geçen Sürede Çalışma

25 Şubat, 2021

Davacının iş akdinin işverence feshinden sonra boşta geçen süre içerisinde başka bir işveren nezdinde çalışmış ve bu işten gelir elde etmiş olması, işçinin işe iadenin sonuçlarından olan 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve diğer haklarıyla ilgili talep hakkını ortadan kaldırmaz. (Yargıtay 22. HD 2017/25582 E - 2019/20636 K. Sayılı Karar)
İlgili karar aşağıdaki linktedir.

İşverenin İşçiyi Denetleme Hakkının Sınırları

14 Ekim, 2020

Anayasa Mahkemesi'nin 17/09/2020 tarihli kararında; çalışanın kurumsal e-posta hesabının işverence özgürce denetlenemeyeceğine, sadece yönetim yetkisinin kapsamında denetleyebileceği ve kullanıma ilişkin sınırlamalar ön görebileceğine, çalışanın özel hayatının gizliliğinin ve mahremiyet hakkının iş yeri sınırları içinde de korunduğuna, işverenin iletişim araçları üzerinde sınırsız ve mutlak bir gözetleme ve denetleme yetkisinin olmadığına karar verilmiştir. (14.10.2020/31274 tarih/sayılı RG)
İlgili karar aşağıdaki linktedir

İşverenin Fesih Yasağı

04 Eylül 2020

4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarma yetkisi 2 ay uzatılmıştır. İlgili karar aşağıdaki linktedir.

avukatlik_kanunu.jpg
kısa-çalışma-ödeneği.jpg

Avukatlık Kanunu

2 Eylül 2020

2 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de “TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayınlanmıştır.

Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği

31 Ağustos 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 ay daha uzatılmıştır. Anılan karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Güncel Haberler: News & Updates
bottom of page